Materiały kampanii

W ramach kampanii "Dzieciństwo bez przemocy" zostały przygotowane następujące materiały:

  • spoty radiowe

Wersje do pobrania:

spot "Chłopczyk"
spot "Dziewczynka"