Województwo lubelskie
 • Centrum Interwencji Kryzysowej MOPR w Lublinie
 • Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującej  „AGAPE”
 • Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
 • Miejskie Przedszkole Integracyjne we Włodawie
 • MSConnect Sp. z o.o.
 • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zamościu
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Wyspiańskiego 7, w Tomaszowie Lubelskim
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżewicach
 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włodawie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Zamościu
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w opolu Lubelskim
 • Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Kraśniku
 • Przedszkole 35 w Lublinie
 • Przedszkole Miejskie Nr 15 w Chełmie
 • Przedszkole Nr 12 w Lublinie
 • Przedszkole nr 81 w Lublinie
 • Publiczne Gimnazjum w Średniem Dużem
 • Sąd Rejonowy w Łukowie
 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach
 • Stowarzyszenie STOP w Lublinie
 • Stowarzyszenie Turystyczno-Kulturalne w Janowie Podlaskim
 • Szkoła Podstawowa im Marii Konopnickiej, Karczmiska
 • Szkoła Podstawowa nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 45 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta
 • URZĄD GMINY OSTRÓWEK
 • Urząd Gminy Włodawa
 • Urząd Miasta Chełm
 • Urząd Miasta Lublin Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Urząd Miasta Puławy
 • Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kijanach
 • Zespól Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie
 • Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w Gminie Kąkolewnica
 • Zespół Nr 4 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Krasnystawie
 • Zespół Szkół Nr.1 w Kraśniczynie