Województwo podkarpackie
 • Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży BARKA w Błażowej
 • Gmina Miejska Mielec
 • Gmina Olszanica
 • Gminna Komisja RPA w Dubiecku
 • Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Przemyślu
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Poradni pedagogiczno - psychologicznej w Jaśle
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego
 • Przedszkole nr4 w Stalowej Woli
 • Przedszkole Publiczne nr3 w Kolbuszowej
 • Publiczne Gimnazjum nr 1, Bircza
 • Publiczne Gimnazjum w Brzyskach
 • Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Nisko
 • Samorząd Uczniowski przy Szkole Podstawowej nr 2 w Dębicy
 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie SOS, Lesko
 • Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowe w Stalowej Woli
 • Stowarzyszenie Kobiet Bieszczadzkich NASZA SZANSA, Lesko
 • Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych w Krośnie
 • Zespół Szkół w Rzepedzi