Województwo śląskie
 • Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu
 • Centrum Kreatywnego Rozwoju. Magdalena Matusiak-Mertens
 • Dom Dziecka nr 3 w Gliwicach
 • Gminno-Miejki Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach
 • Klub Malucha BALBINKA Placówka Opieki Dziennej Nad Dziećmi do lat 3 w Rybniku
 • Komenda Chorągwi Śląskiej Związku Harcerstwa Polskiego
 • KOPD Sosnowiec
 • Miasto Wodzisław Śląski
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
 • Miejskie Przedszkole nr 13 w Częstochowie
 • MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 51 w Sosnowcu
 • MOPS Sławków
 • Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu
 • OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w Jaworznie
 • Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie
 • Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach
 • Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie z filiami w Czeladzi, Sławkowie i Siewierzu
 • Placówka Wsparcia Dziennego w Rybniku
 • POLSKI INSTYTUT MEDIACJI I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w Myszkowie
 • Powiatowy Specjlistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławie Śląskim
 • Prywatny Gabinet Psychologiczny Katarzyna Kiwer w Katowicach
 • Przedszkola Miejskie nr 6 w Będzinie
 • PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18 w Sosnowcu
 • PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 w Będzinie
 • PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 w Będzinie
 • Przedszkole Miejskie nr 54 w Sosnowcu
 • Przedszkole Miejskie nr 57 im. M. Konopnickiej w Sosnowcu
 • PRZEDSZKOLE NR 10 w Tychach
 • Przedszkole nr 2 w Bieruniu
 • PRZEDSZKOLE NR 20 im. KARLIKA I KAROLINKI w Tychach
 • Przedszkole Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
 • Przedszkole Nr 8 w Zabrzu
 • Przedszkole nr 9 w Tychach
 • Przedszkolenr25 im. Misia Uszatka w Tychach
 • Sąd Rejonowy  - II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. rodzinnych i nieletnich w Będzinie
 • SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY z Żywcu
 • Specjalny Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rybniku
 • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Strumieniu
 • Szkoła Podstawowa nr 16 w Sosnowcu
 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  w Rybniku
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im.ks. Karola Palicy w Tychach
 • Szkoła Podstawowa Nr 35 im.ks.F.Blachnickiego
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34
 • Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie
 • TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA W LUBLIŃCU
 • Urząd Miasta Imielin
 • Urząd Miasta Knurów
 • Urząd Miasta Racibórz
 • Urząd Miasta Tychy, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
 • Urząd Miejski Pyskowice
 • URZĄD MIEJSKI TARNOWSKIE GÓRY
 • Urząd Miejski w Będzinie Referat Spraw Społecznych
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny, Sączów
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie