Województwo podlaskie
 • Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki
 • Gimnazium nr 2 w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Augustowie
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mońkach
 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku
 • Powiatowe Cemtrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach
 • PRZEDSZKOLE W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
 • Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór"
 • Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Rutkach
 • Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa nr 16 w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. R. Traugutta w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa nr 44 w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa w Nowym Aleksandrowie
 • Urząd Gminy Milejczyce
 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szczuczynie