Skutki stosowania kar fizycznych

Według potocznych opinii, cielesne karanie dziecka głównie je dyscyplinuje i tylko czasami dostarcza nieznacznego bólu. Tymczasem, warto zdać sobie sprawę, że fizyczne karanie przede wszystkim wywiera negatywny i bezpośredni wpływ na rozwój psychiczny dziecka. Konsekwencją kar cielesnych są nie tylko urazy ciała i ból, ale również psychiczne cierpienie dziecka.

Najczęściej spotykane skutki doświadczania kar fizycznych przez dzieci:

Skutki psychologiczne i behawioralne:
- niska samoocena
- poczucie winy i wstydu
- podwyższony poziom agresji (także autoagresja)
- trudności w odczuwaniu empatii
- poczucie alienacji
- poczucie odrzucenia
- podwyższony poziom lęku
- napięcie
- nadpobudliwość
- problemy z utrzymaniem koncentracji
- zaburzenia snu
- nocne moczenie
- skłonność do poniżania innych i przemocy
- skłonność do depresji, próby samobójcze

Skutki fizyczne:

- uszkodzenia ciała: utrata przytomności, krwawienie, złamane kończyny, uszkodzone oko, rany wymagające nałożenia szwów, omdlenia, ból, w skrajnych przypadkach – nawet śmierć;